อบรม

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ... Read More »