สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด
เพื่อประโยชน์และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะ “ครูช่างมืออาชีพ”
และต่อยอดในด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 17 คน, รวมถึง Yutthapoom Chomphukrua, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง