ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับเสื้อได้ตามวันกำหนด

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับเสื้อได้ตามวันกำหนด

จากงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับได้ตั้งเเต่ วันที่ ... Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง ณ บ.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือSCG) จำกัด

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Invertors Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »