ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ... Read More »

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น ณ ... Read More »

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ... Read More »

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น วันพุธที่ 20 ... Read More »

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์  แนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ แนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ให้คำแนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก โดยอาจารย์วินัย ต๊ะแสง ... Read More »