ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนฯ กรอกแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ให้แก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนฯ กรอกแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ให้แก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

ขอเชิญนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

มร.ลป แจ้งบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจบในปีการศึกษา 2563 บันทึกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ

มร.ลป แจ้งบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจบในปีการศึกษา 2563 บันทึกข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจบในปีการศึกษา ... Read More »

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ... Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร ... Read More »