ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ... Read More »