กิจกรรม

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ... Read More »

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น ณ ... Read More »

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ... Read More »