ITECH News ::


 

นักศึกษาโยธาฯปี 3 คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมทำดีเพื่อสังคมที่ดี โดยรวมกลุ่มสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ในชุมชนสามดวงสามัคคี เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีิ PLC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ อยู่ลำดับที่ 3 จาก 27 ทีม

 

 

 

 


ร่วมแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจ กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร)
ที่ได้รับ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ – สภาวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา

 

 

:


 

sahifawplk