ITECH News ::


 

นักศึกษาโยธาฯปี 3 คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วมทำดีเพื่อสังคมที่ดี โดยรวมกลุ่มสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ในชุมชนสามดวงสามัคคี เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีิ PLC ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขัน ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ อยู่ลำดับที่ 3 จาก 27 ทีม

 

 

 

 


ร่วมแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจ กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร)
ที่ได้รับ เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ – สภาวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา

 

 


ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
เพื่อสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนยุคดิจิตอล  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งพัฒนา
และส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร นักศึกษา มร.ลป.
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมประจำเดือน ก.พ. – มี.ค. 2561 จำนวน 3 หลักสูตรที่น่าสนใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. เปิดหลักสูตรอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆและทันสมัย สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปี 2560

 


 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.เปิดอบรมให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง
ในโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน 

sahifawplk