ITECH News ::

 

ข่าวสารทั่วไป …


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.แจ้งเตือนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต อย่าเปิดอีเมล์ “WannaCry” เป็นไวรัสเรียกค่าไถ่
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน


ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา


กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงิน (กยศ.) ปีการศึกษา 1/2560
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่4”


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า


พิธีอันเชิญองค์พระวิษณุกรรมองค์ใหม่ขึ้นใน วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น.

ข่าวสารการรับสมัครงาน

sahifawplk