แบบข้อตกลงภาระงาน / แบบฟอร์มประเมินผล

 

 

 แบบข้อตกลงภาระงาน 2564    

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564   

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 2564 

 

 

*** กรุณากด F5 เพื่อ รีเฟสข้อมูลแคสไฟล์ ก่อนดาว์นโหลด