web analytics

Author Archives: itechlpru

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ... Read More »

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรอบรม ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี จำนวน 16 หลักสูตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรอบรม ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี จำนวน 16 หลักสูตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรอบรม ประจำปี ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Quatiles 1 (ISI Web of Sciences)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Quatiles 1 (ISI Web of Sciences)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ... Read More »

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ... Read More »

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับบริการของกองพัฒนานักศึกษาและการประเมินคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับบริการของกองพัฒนานักศึกษาและการประเมินคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการรับบริการของกองพัฒนานักศึกษาและการประเมินคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรมของ ... Read More »

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งผลงานคลิป TikTok  ชิงรางวัลทุนการศึกษาและ Giftset น่ารักๆ มูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งผลงานคลิป TikTok ชิงรางวัลทุนการศึกษาและ Giftset น่ารักๆ มูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งผลงานคลิป ... Read More »

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านอาชีพของนักศึกษาทุกชั้นปีและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านอาชีพของนักศึกษาทุกชั้นปีและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ... Read More »

มร.ลป ประชาสัมพันธ์การขอรับ แผ่นป้ายป้ายผ่านเข้า-ออกรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป ประชาสัมพันธ์การขอรับ แผ่นป้ายป้ายผ่านเข้า-ออกรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประชาสัมพันธ์การขอรับ แผ่นป้ายป้ายผ่านเข้า-ออกรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

X