มร.ลป เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจำปี 2563
และกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง