web analytics

ความร่วมมือ

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ... Read More »

มร.ลป ลงนามความร่วมมือ กับ Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

มร.ลป ลงนามความร่วมมือ กับ Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ... Read More »

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน ... Read More »

นักศึกษาพลังงานฯ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา

นักศึกษาพลังงานฯ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง ... Read More »

X