web analytics

ทุนการศึกษา

กยศ. ม.ราชภัฏลำปาง – ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กยศ. ม.ราชภัฏลำปาง – ประชาสัมพันธ์ คู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำคู่มือการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ... Read More »

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งปฏิทินกำหนดการกู้ยืมเงิน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งปฏิทินกำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา ... Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา #ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา จัดส่งเอกสารฯ

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา จัดส่งเอกสารฯ

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา #ที่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทยฯ #ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (144 ... Read More »

การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2564

การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น ... Read More »

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่

แจ้งผู้กู้ยืมเงินทุกคนทราบ!! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ... Read More »