ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา #ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ... Read More »

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา จัดส่งเอกสารฯ

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา จัดส่งเอกสารฯ

แจ้งผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา #ที่ยังไม่ได้จัดส่งเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทยฯ #ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (144 ... Read More »