อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

LPRU NEWs : (30 เมษายน 2562) รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กำลังใจ นางสาวนิชาภา อ่ำเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 2
, นายภัคพงษ์ นิลคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562
พร้อมทั้งจัดนิทรรศการในงาน “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITFX2019)
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง