Author Archives: itechlpru

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น ณ ... Read More »

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดี ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ... Read More »

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น วันพุธที่ 20 ... Read More »