คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ

(News) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ
เพื่อดำเนินการติดตั้งไว้หน้าประตูอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ เปิดเผยว่า สาขาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ดำเนินการผลิตเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ
และเครื่องแบบใช้แท่นเหยียบ แทนการสัมผัสด้วยมือ เพื่อป้องการติดเชื้อ COVID-19 และสุขอนามัยที่ดี
ถือเป็นมาตราการป้องกันการติดเชื้อโรคจากมือของผู้ใช้งาน

ขอบคุณรูปภาพเพิ่มเติมจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง