ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.ลป ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ อบรม การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ Active Presenter

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.ลป ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรม

“การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ Active Presenter”

ในวันที่พุธ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สามารถสมัครผ่านสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทาง
https://forms.gle/airan4RAy45woFKBA

สอบถามรายละเอียด
โทรภายใน6000