สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี

รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพื่อนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ
“ลำปางเมืองเซรามิก ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (CIDC-Creative Industrial Design Center) ณ อินทราเอาท์เลท