สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)
ระหว่างวันที่ 2 – 6 ก.พ. 2562
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
(Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC)

ข้อมูล : สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน