นักศึกษาพลังงานฯ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภักลำปาง

ที่รับได้การสนับสนุนด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 
ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล + ภาพ : ดร.รวิภา ยงประยูร

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง เฌอ' เบลล์, Boat Phakkapong, Benzies Supeethip และ Tippawan Chakree, คนที่ยิ้ม, ข้อความ