พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) 4 ฝ่าย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) 4 ฝ่าย
ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การให้บริการวิชาการ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

โดยมี ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลงนามร่วมกัน

ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับทั้ง 3 โรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ ทางคณะฯ เชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
จะก่อประโยชน์สูงสุดให้กับบุคลากรและหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ภายใต้แนวทางของข้อตกลงร่วมกัน

ภาพ: ถิรวิทย์ เป็งอินตา
ข่าว: ลาวัลย์ ศรีเดช