สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าร่วมกิจกรรม Energy Day 2018

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม Energy Day 2018

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง