web analytics

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565

สำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65)

👉เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
*หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา *

ประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร
👉ส่งใบสมัครด้วยตนเอง👈
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
📝📬 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ /การรับสมัครงาน
👉งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
FB : งานแนะแนว ม.ราชภัฏราชภัฏลำปาง 💻
FB. : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 🖥️
โทร โทร 054-237399 ต่อ 4102,4106 (ในวันและเวลาราชการ)

About itechlpru

X