การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2564

🌟🌟นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดีเด่น/ผลงานดีเด่น

📌สามารถยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.snk.lpru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานแนะแนวฯ
☎️โทร 054-237399 ต่อ 4102, 085-3316269
FB: งานแนะแนวฯ ม.ราชภัฏลำปาง
E-mail : guidance.lp@gmail.com