กพน. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อนักศึกษา เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา

tun-051163-2