ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น วันพุธที่ 20 ... Read More »

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์  แนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ แนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ให้คำแนะแนวทางการศึกษาด้านเซรามิก โดยอาจารย์วินัย ต๊ะแสง ... Read More »

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนแม่แจ่ม ... Read More »