Author Archives: itechlpru

เเจ้งนักศึกษาที่ดำเนินการจองเเละชำระเงิน เสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมาย สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้ไป

เเจ้งนักศึกษาที่ดำเนินการจองเเละชำระเงิน เสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมาย สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้ไป

  เเจ้งนักศึกษาที่ดำเนินการจองเเละชำระเงิน เสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเเล้ว ... Read More »

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับเสื้อได้ตามวันกำหนด

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับเสื้อได้ตามวันกำหนด

จากงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับได้ตั้งเเต่ วันที่ ... Read More »