โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ


โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจเข้ารับการสอบสามารถแจ้งชื่อพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคาร 6 ชั้น 1 ติดห้องประชุมบัวตอง
โทร. 084-1764936 จอย / 063-5416224 จุ๊

https://www.facebook.com/lc.lpru