กองบริการการศึกษาเปิดบริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบ Online

กองบริการการศึกษาเปิดบริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบ Online ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยยื่นคำร้อง http://www.edus.lpru.ac.th/index.php/download