มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4

– ระดับปริญญาตรี 4 ปี
– ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
– ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 237399 ต่อ 5162

#LPRUNEWs#งานประชาสัมพันธ์#มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง