มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจห่างไกล COVID-19

ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 News

ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 News