งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับเสื้อได้ตามวันกำหนด

จากงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เเจ้งนักศึกษาที่จองเเละชำระเงินเสื้อกิจกรรมเเละเครื่องหมายเเล้ว สามารถมารับได้ตั้งเเต่

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2563

วันเเละเวลาทำการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับ
อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2 เเผนที่ : https://goo.gl/maps/gxLCvWAAon1D2vmk9
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-237-368, 054-237-399 ต่อ 1706