กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม