พิธีทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา