web analytics

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4

– ระดับปริญญาตรี 4 ปี
– ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
⭕️ เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม – 17 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา
054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ

About itechlpru

X