web analytics

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานสากล ICDL
สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ
และ การสอบวัดระดับแบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)

รับสมัครตั้งแวันนี้ – 31 มกราคม 2565
– (จำนวนรับสมัครอาจารย์ 19 คน )
– (จำนวนรับสมัครนักศึกษา 266 คน )
⬇⬇⬇⬇
โดยพิจารณาลำดับการสมัคร กรณีที่เกินให้มีชื่อสำรอง)
ลงทะเบียนสำหรับอาจารย์
https://forms.gle/hgKK3wcufxjxNoKk7
ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
https://forms.gle/GP8hMr4RRK2HphcX8

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล
https://icdl.online.th/icdl-standard/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์โทรภายใน 6000
เบอร์มือถือ 063-7979636 (สำนักงานผู้อำนวยการ)