web analytics

อนศ. มร.ลป เชิญชวนนักศึกษาร่วมกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยนช์ต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

📍  #เพราะนักศึกษาเองก็ลำบากเราจึงเปิดพื้นที่รับเรื่องข้อเสนอจากนักศึกษา 📍
✅ องค์การบริหารนักศึกษาได้ทำแบบฟอร์มเพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แจ้งความต้องการและแจ้งเรื่องถึงมหาวิทยาลัย
✅เชิญชวนนักศึกษาร่วมกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อเป็นผลประโยนช์ต่อตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
⭕️ สามารถแสกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ Google from ได้เลยค่ะ https://forms.gle/5uEvGEyp2iSA4ejBA ⭕️
#องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง