มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์

คลิกลิงค์แบบสำรวจ <นักศึกษา>

https://forms.gle/kwcc5A5Fp4xuqsb39