มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์

คลิกลิงค์แบบสำรวจ <อาจารย์>

https://forms.gle/TvykVMu9VffKu7nM6