ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ การสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย

การอบรมและฝึกปฏิบัติ
การสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงในงานวิจัย” รุ่น 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
เข้าอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 🔻🔻🔻🔻🔻https://qrgo.page.link/segzn