งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และรับหลักฐานทางการศึกษา

🔻🔻ตรวจสอบรายชื่อ🔻🔻
https://qrgo.page.link/V31ga

นักศึกษาที่มีความประสงค์ให้ส่งหลักฐานการศึกษาไปที่บ้าน
ให้แจ้งความประสงค์ผ่านระบบนี้
🔻🔻ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2564
ระบบการส่งหลักฐานทางการศึกษา
http://lprumis.lpru.ac.th/AddrOnline/index.php

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับเอง
ขอให้ติดต่อ ณ งานทะเบียนและประมวลผล
🔻🔻ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564