สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมโครงการประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวานเทียนพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวานเทียนพรรษา
📌ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ ส วนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์
คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม👉 http://lpru.ac.th/event/ ‼️เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม 1 ชั่วโมง‼️