คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมอาชีพ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด – 19”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมอาชีพ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด – 19”

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฏาคม 2564

ณ โรงแรมทรีธารา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เพื่อเปิดโลกทัศน์ และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสรู้จักอาชีพ และลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลสถานศึกษา ที่ใช้ในการอบรมพัฒนาฝีมือ และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ