กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่

📌📌แจ้งผู้กู้ยืมเงินทุกคนทราบ!!📌📌

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แจ้งเปลี่ยนระบบการกู้ยืมเงินแบบใหม่

โดยเปลี่ยนระบบการขอกู้ยืมฯ จากเดิมใช้ระบบ e-Studentloan
(จะสิ้นสุดการใช้งานในปีการศึกษา 2563)
และเปลี่ยนมาใช้งานในระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล DSL

ซึ่งเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

👩‍💻👩‍💻 งาน กยศ. จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินในปีการศึกษา
2564 #ทุกคน #ทุกประเภท #รายใหม่ #รายเก่าต่อเนื่องฯ #รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมการยื่นกู้ยืมเงินแบบใหม่
โดยให้ดาวน์โหลด 👉👉แอพพลิเคชั่น กยศ. Connectfacebook
ทั้ง iOS และ Android
หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน website
#ให้ดาวน์โหลดเพื่อสมัครใหม่ทุกคนที่จะกู้ยืมเงินในปี2564

#ในส่วนของการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินนั้นจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนจากกองทุนฯ #ระบบใหม่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ