คณบดีพร้อมทีมงาน บุคลากร สักการะพระวิษณุกรรม

คณบดีพร้อมทีมงาน บุคลากร สักการะพระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
และคณาจารย์บุคลากร
สักการะพระวิษณุกรรมประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นสิริมงคลในการร่วมกันพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป