สาขาเทคโนโลยีโยธา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565
ฝากรุ่นพี่ทุกๆท่าน ประชาสัมพันธ์นะคะ ❤️❤️🙏🙏
ลิงค์สมัคร http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  


**** ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย นะคะ ***

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ตรวจสอบรายชื่อ
https://rb.gy/gx11qj
ให้นักศึกษามาขอรับหลักฐานการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

2. ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

4. ช่างเขียนแบบ ประมาณราคา และช่างสำรวจ

5. ช่างโยธาของหน่วยงานภาครัฐ

6. นักวิชาการประเมินทรัพย์สินของหน่วยงาน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/civiltechnology.lpru