ข่าวสารประชาสัมพันธ์  


**** ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย นะคะ ***

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ตรวจสอบรายชื่อ
https://rb.gy/gx11qj
ให้นักศึกษามาขอรับหลักฐานการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี