• เทคโนโลยีไฟฟ้าเราเรียนอะไร...???   •  

 

เราเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถปฎิบัติงานได้จริง รวมถึงสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

                อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                1. ช่างไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

               2. ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

               3. ผู้ประกอบการทางด้านติดตั้งระบบไฟฟ้า

               4. ผู้ตรวจสอบงานทางด้านไฟฟ้า

               5. ผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

               6. นักวิเคราะห์งานทางด้านไฟฟ้า

               7. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

 

 

 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/electrical.lpru